ଇତିହାସ

 • 2016
  ଆମେ ଆଗକୁ ବ .଼ୁଛୁ |
 • 2017
  କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କର |
 • 2018
  କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 ରୁ 100 ରୁ 100 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ସଂଖ୍ୟା 2 ରୁ 4 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
 • 2019
  ଉତ୍ପାଦ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ, ବିସ୍ଫୋରକ ମଡେଲ, ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ବଜାର ବିସ୍ତାର କରେ |
 • 2020
  କମ୍ପାନୀର ସାଂଗଠନିକ ସଂରଚନାକୁ ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଦଳ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳାକୁ 6 ଟି ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କର୍ମଚାରୀମାନେ 200+ ଲୋକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାରଖାନା କ୍ଷେତ୍ର 3000 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି |
 • 2021
  ମହାମାରୀ ବିଶ୍ world କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ବଡ ଏବଂ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଉ |
 • 2022
  ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଶିଳ୍ପରେ ଜଣାଶୁଣା, ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା |